GOLDEN ART je filmová a divadelná produkčná spoločnosť, ktorá zastrešuje rôzne formy umeleckých aktivít. Produkcia získala v zahraničí niekoľko ocenení za najlepší krátky film, scenár, réžiu, kameru, herecké výkony a produkciu. Produkcia sa venuje aj organizovaniu dvoch filmových festivalov - Košice International Monthly Film Festival a Prague International Monthly Film Festival.

Filmová produkcia sa dostala aj na kvalifikačný festival Academy Awards Oscar, Bengaluru International Short Film Festival do nesúťažnej sekcie.