DIVADELNÁ PRODUKCIA

Ponúkame divadelné predstavenie pre gymnáziá a stredné školy

VŠETKO O UČITEĽOCH

Trpká komédia z učiteľského prostredia.

Predstavenie je o UTUŽOVANÍ a SPRÁVNOM NASTAVENÍ UČITEĽA smerom k ŠTUDENTOM a opačne. Predstavenie ukazuje život a vnímanie profesora vo vzťahu k žiakom z uhla pohľadu, ktorí predtým nevideli.

Predstavenie trvá 45 minút. Monodráma obsahuje témy ako:
ZLÝ VPLYV AROGANCIE
FLEGMATICIZMUS
REŠPEKTOVANIE

Inscenácia je určená pre študentov a učiteľov stredných škôl a gymnázií.